Sortiment

3M IJ162 - Podlahová grafika (indoor)

- fólia s výbornou krycou schopnosťou
- vhodná pre strednodobú interiérovú podlahovú grafiku (s protišmykovou lamináciou 3M 3645)
- s vynikajúcou kvalitou tlače s UV, solventnými a eco-solventnými piezoelektrickými tlačiarňami
- aplikácia na rovné povrchy
- 3M IJ162-114 - priehľadný základný film umožňuje vytvorenie 3D-efektov
- repozičná aplikácia vďaka lepidlu ControltacTM
- aplikácie od 6-12 mesiacov

Hrúbka: 100 – 130 mic.
Teplota odolnosť: od 0
°C do +65°C
Minimálna aplikačná teplota: +10°C - 38°C
Doporučená laminácia: 3M 3645
Životnosť: do 1 roku