Sortiment

3M Nomad™ 4300

Bezfarebná lepkavá polyetylénová rohož na odstránenie a zachytenie najjemnejších nečistôt a kontaminácií. Je určená hlavne do vstupných priestorov operačných sál, lekárenských zariadení, do biologického a jadrového priemyslu, do výroby polovodičov a do iných oblastí, kde sa vyžaduje vysoká čistota.


Rohož sa skladá z niekoľkých bezfarebných polyetylénových vrstiev, na ktorých je nanesené lepidlo, a ktoré sú pripevnené k vinylovej základni. Základňa sa prilepí k podlahe, zatiaľ čo lepkavý horný povrch odstraňuje nečistoty a kontamináciu zo spodnej časti obuvi a kolies.

Výhody:

  1. odlepovacia rohož k jednému použitiu
  2. jednoduchá inštalácia
  3. umožňuje jednoduché prechádzanie peši alebo na bicykloch
  4. veľmi dobré odstraňovanie a zachytávanie nečistôt
  5. jednoduché odstraňovanie jednotlivých vrstiev
  6. ľahká identifikácia počtu vrstiev – striedajú sa očíslované záložky modrej a bielej farby
  7. vinylová zadná vrstva neprenáša lepidlo na podlahu pri výmene rohože


Technické informácie: