Sortiment

Kontúrovacie značenie vozidiel (EHK 104)

 

O čom hovorí norma EHK (ECE) 104 ?

Norma EHK 104 je nový predpis, ktorý zavádza do platnosti smernicu, ktorá povoľuje používanie retroreflexného značenia na dlhých a tažkých nákladných vozidlách, ktoré prepravujú tovar po celej Európe. Norma EHK 104 hovorí o zvýraznení bočných a zadných strán nákladných vozidiel retroreflexnou páskou, ktorá zvyšuje ich viditeľnosť najmä za zhoršených svetelných podmienok. Retroreflexná páska by mala určiť čo najpresnejšie celkový tvar vozidla, vrátane výšky, aby mal prichádzajúci vodič predstavu, aké vozidlo je pred ním. Presné umiestnenie retroreflexných pásov upravuje norma EHK 48.

 

Norma EHK 104 odporúča zavedenie nielen retroreflexného bezpečnostného značenia obrysov, ale aj retroreflexnú grafiku firiem a reklamy. EHK 104 už bola úspešne zavedená v niektorých krajinách EU a v nasledujúcich rokoch sa očakáva, že ju prijímu dalšie štáty po celej Európe.

 

 

Prečo je dôležitá?
Najmä v podmienkach zníženej viditeľnosti a v tme sa stáva, že vodiči prehliadnu, prípadne nesprávne odhadnú dĺžku nákladných vozidiel, čo má za následok vážne dopravné nehody. Najkritickejšie sú nehody s nákladnými vozidlami pri odbočovaní v križovatke, pri šmyku, prípadne ak vodič nesprávne vyhodnotil dlhšie vozidlo alebo súpravu viditeľnú len na koncoch, ako dve vozidlá a snažil sa pomedzi ne prejsť. Takéto nehody končia väčšinou tragicky, dokonca aj pri nízkych rýchlostiach.

 

 

Porovnanie nákladných vozidel s a bez retroreflexného značenia za zníženej viditeľnosti:


Naozaj zúročí norma EHK 104 Vaše obchodovanie?

 

 

Určite! Doteraz nebola v mnohých európskych štátoch povolená 24-hodinová retroreflexná reklama na nákladných vozidlách. Zavedenie tohto predpisu otvára nové možnosti velkolepej reklamy, no rovnako pomáha znížit pravdepodobnosť dopravných nehôd nákladných vozidiel v noci až o 30-40% (podľa výsledkov prieskumu uskutočneného nezávislými výskumnými inštitútmi).


Aký vplyv bude mať norma EHK 104 na Vaše obchodovanie?
Ak sami používate na prepravu ťažkého tovaru nákladné vozidlá (alebo využívate logistické služby iných firiem na prepravu vášho tovaru) a bežne používate grafiku na týchto vozidlách ako súčasť reklamy firmy alebo značky, potom práve táto smernica Vám umožní rozvinúť reklamnú kampaň naplno.
Rovnaký výsledok dosiahnete aj s reklamou na verejných dopravných prostriedkoch ako sú autobusy a trolejbusy.

Ako Vám môže pomôcť spoločnosť Carol line?
Veľmi radi sa podelíme s našimi skúsenosťami. Náš dodávateľ, spoločnosť 3M, ako jediná môže ponúknuť celý sortiment retroreflexných výrobkov schválených podľa normy EHK 104. Výrobky spoločnosti 3M sú zárukou, že Vaše požiadavky budú plne vyhovovať novej európskej norme – čo sa týka bezpečnosti / viditeľnosti nákladných vozidiel, prívesov a reklamnej grafiky.

Čo by ste mali teraz urobiť ?
Čím skôr zvážite retroreflexnú grafiku na nákladné vozidlá, tým skôr získate výhodu pred Vašou konkurenciou. A pamätajte, Váš grafický program môže byť zavedený aj po etapách. Tak prečo nezačať hneď so značením obrysov vášho nákladného vozidla, čím sa zvýši i bezpečnosť. Po zavedení značenia obrysov môžete začať s plnofarebnou 24-hodinovou retroreflexnou reklamnou kampaňou.


 

Technická špecifikácia
Norma EHK 104 - Kategórie nákladných vozidiel, na ktoré sa vzťahuje predpis:
 •  N2 nákladné vozidlá s hmoťnostou bez nákladu 3,5 až 12 ton*
 •  N3 nákladné vozidlá s hmoťnostou bez nákladu nad 12 ton*
 •  M2/M3 autobusy a autokary a ich prívesy
* Hmotnosť závisí od predpisov konkrétneho štátu

Príklady použitia
 • transporty nebezpečného nákladu
 • cisterny s chemikáliami a ropnými produktmi
 • vozidlá špeciálnych transportov
 • ostatné vozidlá horeuvedených kategórií

Typy značenia:
1. Retroreflexné bočné a zadné označovanie obrysov (bezpečnosť/ viditeľnosť):

- Značenie môže byť urobené pomocou súvislého pásu šírky 5 cm alebo niekoľkých pásových častí a mali by označovať zadné a bočné obrysy    vozidla čo najbližšie ku krajným hranám
- Značenie by malo tvoriť minimálne 80% celkovej dĺžky alebo šírky vozidla (prívesu)
- Neodporúča sa kombinácia označených a neoznačených častí nákladných vozidiel/prívesov
- Značenie môže byť bielej alebo žltej farby (červená farba môže byť použitá len na zadnej časti vozidla)

2. Rozlišovacie retroreflexné značenie a grafika (logo firmy/reklama):
Takéto značenie a grafika sa môžu umiestniť len do vnútra obrysového značenia, no nemôžu narúšať jeho účinnosť.Schválené typy retroreflexných materiálov:
Trieda C - materiály na značenie obrysov (pásové značenie):
- Sú to najjasnejšie materiály, ktoré sú povolené na značenie nákladných vozidiel
- Retroreflexivita: 300 – 450 cd/lx.m2
- Tieto materiály sa môžu používať iba na obrysové značenie

Trieda D materiály na rozlišovacie značenie a grafiku (pre obmedzené plochy):
- Sú to najjasnejšie materiály, ktoré sú povolené na rozlišovacie značenie a grafiku (používajú sa na logá firiem, reklamu)
- Retroreflexivita: 150 cd/lx.m2
- Materiály triedy D môžu byť aplikované na obmedzenú veľkosť plochy. Jednotlivé štáty si môžu stanoviť maximálny počet znakov na 14 a/ alebo veľkosť plochy na 2 m2 na jednu bočnú stranu

* Poznámka:
Vo väčšine krajín sa logo firmy nepovažuje za textový znak, preto sa do maximálneho počtu znakov nezahŕňa. V prípadoch, kde plocha grafiky je väčšia ako 2 m
2, sa odporúča použiť materiály triedy D iba na obrysy grafiky.

Trieda Emateriály na rozlišovacie značenie a grafiku (pre väčšie plochy):
- Sú štandardnými materiálmi používanými na grafiku
- Retroreflexivita: 50 cd/lx.m2
- Tieto materiály sa používajú na rozlišovacie značenie a grafiku (reklamu) bez obmedzenia veľkosti plochy, resp. počtu znakov

Trieda D/Emateriály na značenie:
- Táto trieda materiálov ešte nie je schválená
- Predpokladá sa, že značenie a grafika sa budú vyrábať z materiálov triedy D a budú na báze atramentovej tlače alebo čistého náteru. Zníži sa tým úroven jasu v častiach grafiky, ktorá prekročí maximálny povolený počet znakov, resp. veľkosť plochy pri materiáloch triedy D.
- Tento kombinovaný materiál sa bude môcť použiť na značenie a grafiku, kde by inak bolo potrebné použiť materiály dvoch tried - D a E.

 Technický leták k EHK 104-1
 Technický leták k EHK 104-2Princíp retroreflexie
Retroreflexné materiály fungujúce na princípe spätného odrazu (tzv. retroreflexie) zabezpečujú, že svetlo idúce zo zdroja (reflektory automobilu atď.) sa odráža naspäť k zdroju tohto svetla.
Svetlo dopadajúce na povrch retroreflexného materiálu sa teda odráža späť k vodičovi, čím sa predlžuje dĺžka viditeľnosti a tým aj doba potrebná na brzdenie.
Obrysové značenie vozidiel s retroreflexnými fóliami 3M™ Scotchlite™
Fólie 3M™ Scotchlite™, špeciálne vyvinuté na dodatočné označenie obrysov vozidiel, sú tým správnym riešením na zvýšené nároky na bezpečnosť premávky na cestách.

Všetky retroreflexné fólie 3M™ Scotchlite™ spĺňajú požiadavky:
 • schválené v EU
 • ich výroba spĺňa požiadavky normy ISO: 9002
 • samolepiace
 • pružné, dokonale priľnú ku karosérii
 • trvácne
 • viditeľné 24 hodín denne - úplne retroreflexívne rovnaká farebnosť cez deň aj v noci
 • EHK 104


Retroreflexná fólia 3M™ Scotchlite™ Diamond Grade
Pružná samolepiaca retroreflexná fólia 3M™ Scotchlite™ Diamond Grade je ideálna na obrysové značenie všetkých typov vozidiel:
 • trvanlivá, retroreflexná fólia najnovšej generácie
 • záruka na optické parametre je až 5 (7) rokov
 • zdokonalená mikroprizmatická retroreflexná konštrukcia s dvojitým uhlovým odrazom svetla
 • zaisťuje rovnomernú úroveň odrazu vo zvislej aj vodorovnej rovine (požiadavka normy EHK 104)
 • vzájomne zapadajúci diamantový tesniaci vzor
 • širokouhlá štruktúra, ktorá umožňuje výbornú nočnú viditeľnosť
 • vhodný bezpečnostný prvok na vozidlá, ktorý zlepšuje viditeľnosť až na vzdialenosť 1 km a tým výrazne znižuje nebezpečenstvo dopravných nehôd
 • intenzívna aj pod veľkým zorným uhlom (vozidlo je lepšie vidieť aj v tých najmenej priaznivých uhloch - pri otáčaní, cúvaní a prejazde na hlavné a bočné cesty)
 • svetelný odraz je bez akejkoľvek straty
 • samolepiace, permanentné lepidlo
 • farby: biela, žltá a červená

Použitie:
Pružná retroreflexná fólia 3M™ Scotchlite™ Diamond Grade 983 je vhodná pre obrysové značenie vozidiel s pevnou nástavbou (napr. kamióny) ale aj pre reklamné účely.
Vhodný podklad:  hliník, nerez, automobilová farba

Verzia 3M™ Scotchlite™ Diamond Grade 997
 Vhodný podklad: plátno, plachtovina